0

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на “Евродекор Бургас” ООД
в сила от 03.03.2018 г.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на “Евродекор Бургас” ООД, в сила от 03.03.2018г., (наричани за краткост ОУ), служат за осъществяване на деловите отношения между “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, наричано за краткост ПРОДАВАЧ и потребителите, сключили договор с ПРОДАВАЧА, наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


Данни за ПРОДАВАЧА “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, ИН по ДДС № BG202390355, web: http://tapeti-burgas.com/, e-mail: evrodecor@tapeti-burgas.com, телефон +359 889 565 038;

Администратор на лични данни: идентиф.№430786.

Представители: Иван Димитров Тодоров, Елена Стефанова Тодорова

Търговски обекти:

 • магазин Евродекор Лукс - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №5

 • магазин Евродекор Стандарт - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №8

Банкова сметка:
IBAN: BG77PRCB92301043492610
BIC: PRCBBGSF
Титуляр: “Евродекор Бургас” ООД


 1. Сключване на договор

  Договорът за продажба на стоки се счита за сключен, когато бъдат изпълнени алтернативно следните изисквания:

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпълни онлайн формата за поръчка на стока на http://tapeti-burgas.com/, като попълни коректно полетата за имена, телефонен номер, град, точен адрес за доставка, данни за фактура, допълнителни пояснения (когато има такива), начин на плащане. Договорът се счита за сключен, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ получи потвърждение от ПРОДАВАЧА за сключване на договора устно, чрез обаждане на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон или на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.

  2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви чрез обаждане на телефон +359889565038, че желае да сключи договор за продажба на определена стока, като посочи горепосочените данни по т.1, както и посочи желания артикул със съответния му номер на категория, наименованието му и броя на желаните артикули. Договорът се счита за сключен, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ получи потвърждение от ПРОДАВАЧА за сключване на договора устно в рамките на телефонния разговор или на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява настоящите общи условия да станат част от договорните им правоотношения след получаването им на траен носител, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 7 от ЗЗП.

 2. Предмет на договора

  1. Когато бъдат изпълнени изискванията за сключване на договора, той се счита сключен за заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ налични стоки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да заяви единствено наличните стоки в сайта.

  2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да закупи стока, която не е налична, то той уведомява ПРОДАВАЧА писмено чрез онлайн формата за поръчка, на посочения от ПРОДАВАЧА електронен адрес или чрез телефонно обаждане. В този случай, договорът за продажба на стока, която не е налична, се счита за сключен с потвърждението от ПРОДАВАЧА, при посочените от последния условия.

  3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил стока, която не е налична и няма възможност да му бъде продадена, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в най-кратък срок. От момента на уведомяването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави банкова сметка на ПРОДАВАЧА по която да бъде върната заплатената преди това сума. ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на сумата от момента, в който получи банковата сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и се задължава в едноседмичен срок да изпълни това свое задължение. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи банкова сметка, по която да му бъде изпълнено, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита в забава на кредитора.

  4. Заявените стоки от ПОТРЕБИТЕЛЯ се продават на обявените в сайта на ПРОДАВАЧА цени с включен ДДС за един брой артикул. Разноските по доставката на стоката не са включени в цената и са в тежест на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като за нея последния може да се информира преди потвърждаване на заявката на сайта на ПРОДАВАЧА или на посочения от ПРОДАВАЧА телефон.

  5. Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на ПОТРЕБИТЕЛЯ на транспортния документ, предоставен от куриера.Представяни стоки на Сайта. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

  6. Указания за употреба:

   6.1. Тапетите са продукти за дизайн, с които бързо и лесно може да се преобрази дома, офиса или професионалното помещение. Фабрична опаковка на тапетите е прозрачно фолио. Всяка ролка има етикет на производител, инструкции относно начина на залепване, знаци и марки от сертификати за продукта, и много друга полезна информация, относно поддържането, производствен и партиден номер и т.н.

   6.1.1.Класификация на тапетите според:

   А. Размер на тапетите.

 • Тапети - стандартни евро ролки - размери: ширина 53 cm и дължина 10.05 m, с обща квадратура около 5.3 m2.

 • Тапети- големи ролки-размери: ширина 53 cm и дължина 15.00 m, с обща квадратура 7.95m2.

 • Тапети - макси ролки-размери: ширина 1.06 m и дължина 10.05 m, с обща квадратура около 10.65 m2.

Б. Материал на тапетите.

 • Симплекс - това са тапети, които се състоят от един слой хартия.

 • Дуплекс - това са тапети, които се състоят от два слоя хартия, декоративен и основен.

 • Винил на хартиена основа- тапети с декоративен слой от винил, основен– от хартия.

 • Винил на флис основа- тапети с декоративен слой от винил, основен– от флис /нетъкан текстил/.

В. Начин на лепене.

 • Класическо лепене - лепилото се нанася гладко и равномерно на тапетната лента. Спазвайте инструкциите на производителите, описани на етикета.

 • Симплекс- без време за омекване - поставят се веднага след намазване.

 • Дуплекс- с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

 • Винил на хартиена основа - с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

 • Винил на флис основа-лепилото се нанася директно на стената, като тапета се полага сух върху намазаната повърхност. Внимание! Тази технология има изискване за стени с определени характеристики. Стената трябва да е гипсова шпакловка, панелна стена или друга гладка , средно до слабо попиваща повърхност. Ако стената е силно попиваща трябва да се обработи с дълбоко проникващ грунд. Внимание! При светлите флис тапети стената трябва да е еднотонна като цвят. В противен случай- всички контрастни петна и цветове ще прозират.

6.1.2.Указания за правилна употреба:

А. Подготовка на стената.

Стената, върху която ще се лепи тапетът трябва да е със следните характеристики:

Чиста, суха, обезпрашена, без ръждиви или мазни петна. Пукнатините и неравностите трябва да се запълнят и загладят предварително. Стената се грундира в съотношение 1част лепило:1/2част вода .

Внимавайте със стени, които са варови основи, варови латекси, стари бои с неизвестен произход. При намокряне с лепило, те излъчват химичен състав , които горят и обезцветяват тапетите.

Б. Подготовка на тапетите:

Проверете тапетите за възможни дефекти, преди да започнете разкрояването. За рекламация задължително се предоставя ролката , фабричния етикет и касовия бон. На една стена се поставят тапети с един същи партиден номер или дата на производство. Не разкроявайте предварително цялата ролката. Препоръчваме всяка лента да се разкроява спрямо предходната.

В. Подготовка на лепилото:

Спазвайте инструкциите за разтваряне на лепилата. Рецептите са написани на опаковките. Бързо разтворимите лепила са подходящи за стени със средно до слабо попиващи основи. При стени с варови и варово– пясъчни основи препоръчваме да се използва лепило КМЦ.

Внимание! Технологията на лепене се определя от вида на тапета , а не от лепилото!

Г. Начин на лепене:

След пълно изсъхване на грунда се пристъпва към същинското лепене-спазвайте инструкциите, придружаваща продукта.

6.2. Фототапетите, са оригинални художествени продукти, произведени и внесени от Европа. Изработени са от специална  гладка хартия, с висококачествен латексов печат. Не са гланцирани и не отразяват светлинни източници. Фототапетите са лицензирани и сертифицирани!

6.2.1. Класификация на фототапетите според:

А. Материал на фототапетите.

 • Хартия на син гръб-115g/m2 . Най-масовия материал за изработката на фототапети, използвана от четирите фабрики, с които работим. Хартията е здрава, жилава и надеждна при работа. Без релеф.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е среден клас.

 • Хартия на син гръб-100g/m2 . Бюджетен материал за изработката на фототапети. Хартията е здрава и надеждна при работа. Без релеф.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е среден към по нисък клас.

 • Хартия на флис основа130g/m2 . По- слабо разпространени поради високата цена на материала. Без релеф. Фототапетите за кухня, които са с размер 250х60, от типа VEK, не са миещи и трябва да се защитят със стъкло или да се ламинират с прозрачно фолио, ако има нужда от почистване с вода.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е висок клас.

 • Винил на флис основа150g/m. Фототапетите, изработени от тази материя са влаго и износоустойчиви. Релефа е слаб. Матирани , за да не отразяват светлинни източници. Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е луксозен.

Б. Начин на лепене.

 • Класическо лепене - лепилото се нанася на фототапета. Изискват се повече умения в сравнение с флис лепенето

 • Флис лепене - лепилото се нанася директно на стената, като тапета се полага сух върху намазаната повърхност. Продуктите с флис основа се махат от стената безостатъчно.

6.2.2. Указания за правилна употреба:

А. Проверете продукта.

Подредете фототапета на сухо. Внимателно огледайте частите и начина им на свързване, посоките и предварително си направете план за поредността на лепене.  Обмислите последователността на залепване, според броя части и указанията .

Б. Подготовка на стената.

Стената , върху която ще се лепи фототапета трябва да е със следните характеристики:

- Основата трябва да е чиста, суха, обезпрашена и без ръждиви или мазни петна, без остатъци от стари тапети или бои. Замърсените повърхности измийте с вода и подсушете;

- Основата трябва да е гладка, шпаклована с гипсова шпакловка стена, грундирана с лепилен грунд (лепило за тапети + вода в съотношение 1:1/2) След грундиране трябва да изминат 12 часа преди лепенето на фототапета;

- Със средно попиващи свойства, ако е нужно да се обработи с дълбоко проникващ  грунд, за да се предотврати бързото попиване на лепилото в стената, а в следствие – бързо изсъхване на фототапета.

Внимание! Много лоши последици има залепването на фототапети върху:

-     прясно измазани и боядисани  стени /трябва да мине технологично време за изсъхване в дълбочина/

-     варови основи, варови/цапащи пръстите/ латекси, стари бои с неизвестен произход

Внимавайте с такива стени! Възможно е  при намокряне с лепило, да протече  химична реакция, която да прогори  материите и да обезцвети фототапетите!


В. Подготовка на лепилото.

В опаковката на фототапета ще намерите малко пакетче с гранули/люспи или прах/. Това е лепилото. То е предвидено само за залепването. За предподготовката/грундиране/ и за допълнителните подмазвания е нужно допълнително лепило.Внимание! Консистенцията/гъстотата/ на лепилото има значение! Разтворете до такава гъстота, че от пръста да не капва лепило.
На пакетчето е написано количеството вода, което е необходимо, за да се направи лепило. Измерете точна доза. Изсипете в подходящ съд и с разбъркване добавяйте лепилото постепенно. Разбъркайте до хомогенна смес. Изчакайте 30 мин. докато лепилото стане готово за използване. Разбъркайте отново преди да започнете да лепите фототапета. Да не се работи с лепило, в което има малки или големи бучки неразтворено лепило. Работи се само със студена вода!

Г. Лепене на фототапет.

 • Класическо лепене - лепилото се нанася на фототапета.

  Внимание! За изпълнение на работата са нужни двама човека! Преди да започнете лепенето, подредете частите на  фототапета, огледайте и осмислете как се напасват детайлите и шарките на изображението. Номерирайте.

  След това отбележете с молив на стената отвесни линии- размерите на частите на фототапета. Намажете равномерно с лепило, като обърнете особено внимание на краищата му. Оставете намазаната с лепило част не повече от 3 минути, за  да омекне.

  Внимание! Добра практика е допълнително мазане на лепило на стената в областта на снадките, като това подсигурява срещу отварянето на процеп между тях, след изсъхване.

  Процедурите по лепенето не са валидни за всички случаи. Зависи от качеството на стената, от личната преценка и от индивидуалните решения на майстора.

  Важно! След намазване с лепило, хартията се отпуска с около 1,5 ~ 2 сантиметра. Важно е всеки лист да престои едно и също време с лепило(но не повече от 3мин.) да се разтегнат всички листи еднакво и за да нямате проблем при напасването на шарките. Докато не залепите целия фототапет не прекъсвайте работата си.

  Залепването винаги става от средата на стената, съобразено с отвесите/помощните линии/, които отбелязахте по- рано. Изгладете залепената част с валяк от горе до долу и изтласкайте въздуха от центъра към краищата и не притискайте прекалено силно с валяка, за да не повредите изображението.
  Ако се налага корекция на размера на фототапета, това се прави на сухо- преди да се намаже с лепило и да се залепи.

Своевременно отстранявайте попадналото върху повърхността лепило с влажна, изстискана и чиста кърпа или гъба. Не използвайте сила и повтарящи се движения, не търкайте!

Внимание! Лепилото може да се отстранява, само докато не е изсъхнало.

Внимание: Някои производители на фототапети предвиждат частите да се застъпват с около 3mm. Практиката показва, че е възможно да се избяга от такова застъпване, чрез допълнително подмазване на стената в частта на снадките, като това  подсигурява срещу отварянето на процеп между тях, след изсъхване.

 • Komar/Германия/ –препоръчва застъпване от 3mm и по хоризонтала и по вертикала.

 • AG Design Group/Чехия/-препоръчва застъпване от 1,5-3mm по хоризонтала, а по вертикала-не.

 • Forwall -Consalnet /Полша/  не предвиждат застъпване.

 • Wizard+Genius /Швейцария/не предвиждат застъпване

 • Престиж/Украйна/ не предвиждат застъпване

Д. Съхнене на фототапета: Фототапетът трябва да изсъхва бавно, за да остане в разтегнатото си състояние. Внимание: Бързото съхнене ще доведе до свиване на панелите и отваряне на процепи между частите на фототапета. Работете при постоянна стайна температура, избягвайте течение (през лятото не отваряйте прозорците, през зимата - затопляйте умерено, обдухване от климатици, печки или вентилатори е недопустимо).

 • Флис лепене

  За да работи тази технология е необходимо да сте си закупили фототапет на флис основа.

  Намажете равномерно с лепило стената , като обърнете особено внимание слоя да е плътен и равномерен. Най честата грешка, която се допуска е нанасяне на прекалено малко лепило.

  Залепвайте частите съобразно помощните линии, които отбелязахте по- рано. Притискайте с валяк /но не силно/, листа към стената, от центъра към краищата му. Всеки следващ лист се поставя плътно до предходния, без да се застъпва или припокрива. Ако частта е поставена неправилно - внимателно я отлепете, подмажете стената с лепило и отново поставете на правилното място. Когато фототапета е залепен, отстранете чрез леко потупване попадналото върху него лепило с влажна и чиста кърпа. Не търкайте! Не оставяйте лепило да изсъхне на декоративната страна , тогава то е неотстраняемо. Когато всички части на фототапета изсъхнат добре, краищата му могат да бъдат подрязани с макетен нож.

  Фототапетът трябва да изсъхва бавно. При това работете при стайна температура от около 18 ~ 20°С, избягвайте течение (през лятото не отваряйте прозорците, през зимата - затопляйте умерено, обдухване от климатици или печки е недопустимо).

 1. Условия на договора

  1. Доставки:

   Всички доставки по сключен договор с ПРОДАВАЧА се извършват с куриерска фирма Еконт Експрес ООД. Доставки се извършват само на територията на България. Доставката се извършва от куриер до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес-офис на Еконт или личен, или служебен адрес.

   Доставката се извършва експресно за населени места с офиси на Куриера или по график, за населени места без офиси на Еконт Експрес ООД, считано от потвърждаването на договора за продажба от страна на ПРОДАВАЧА. В случай, че между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА има съгласие за продажба на стока, която не е в наличност, срокът за доставка може да бъде по-дълъг, съгласно уговорка между страните. В стандартната цената на доставката не е включена заявка за доставка в точен час. Доставките се извършват в рамките на стандартен работния ден.  Доставки до врата , извършени в събота или празничен ден се таксуват допълнително с такса в размер на 2,50лв . Съботните доставки се съгласуват с ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефона, като ПОТРЕБИТЕЛЯ може да я откаже или приеме.  За населени места, в които куриерската фирма има доставка само в определени дни от седмицата, срокът на доставка е съобразен с това. “Евродекор Бургас” ООД не носи отговорност за закъснение от страна на куриера.

  2. Плащания:

   Когато е уговорен наложен платеж, който е пощенски паричен превод при доставка на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на стоката и получава разписка за стойността от куриера. Цената за доставката се заплаща на Куриера. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал да заплати стоката по банков път, цената на доставката не се заплаща едновременно с цената на поръчаната стока. Цената за доставка не се включва във фактурите и за нея не се издава фискален бон от Евродекор.

Артикулите със "Безплатна доставка" са само до офис на Еконт и не участват в сумата на доставката.

Други артикули, заявени заедно артикулите със "Безплатна доставка" си имат цена за доставка.

 1. Права и задължения на страните

  1. Права и задължения на ПРОДАВАЧА:

   ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да подготви за своя сметка стоките, заявени от потребителя, за изпращане чрез куриер, като осигури подходяща опаковка за превоза. Всички стоки се опаковат допълнително в амбалажна хартия, кашони или стреч фолио в зависимост от обема и нуждите на доставката.

   Поръчани тапети се доставят в запечатан картонен пакет, а самите тапети са опаковани в термоформировано фолио, ведно с прилежащите им етикети от производителя, указания за употреба и поддръжка, сертификати за продукта и други прилежащи документи. При изпращане на повече от един брой тапети, от един модел, “Евродекор Бургас” ООД се задължава да изпраща бройки, само от една и съща партида /производствена серия/, като по този начин гарантира всички артикули да се възприемат по един и същи начин от потребителя и липсата на други ефекти от разликите в цветния тон на продуктите,както и другите последици от смесването на партидните номера. Фототапетите се доставят във фабричните им опаковки, допълнително плътно обвити в прозрачно фолио. Фабричната опаковката е запечатана с бандероли, съдържащи печат на Евродекор Бургас ООД, там където би могла да се отвори. На фототапетите се поставят специални бандероли, гарантиращи целостта и изрядния търговски вид на продукта.

   ПРОДАВАЧЪТ е длъжен, заедно с доставката на стоката, освен всички прилежащи и обслужващи заявената стока вещи, да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ основните характеристики на стоката, указания за правилната употреба на стоката, съдържащо се в настоящите общи условия, стандартен формуляр за отказ от договора, копие от настоящите общи условия, както и приложение, съгласно изискванията на глава четвърта от Закона за защита на потребителя, което да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за неговите права по договора.

   ПРОДАВАЧЪТ има право да получи цената на стоката, както и разноските по доставката и връщането на стоката, когато Клиента откаже да получи или непотърси  пратката в рамките на 7работни дни.

   ПРОДАВАЧЪТ има право да получи разноските по изпращането и обратното връщане на стоките в обичайния за това размер,  ако когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора, на основание чл.55, ал.2 ЗЗП.

   ПРОДАВАЧЪТ има право да получи разликата между стойността на стоката в момента на продажбата и намалената стойност, причинена от изпробването й, на основание чл. 55, ал.4 ЗЗП.

  2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

   ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на стоката и разноските по доставката й, според уговореното с ПРОДАВАЧА. В случай, че е избран наложен платеж- пощенски паричен превод, плащането се извършва едновременно с получаването на стоката. Ако плащането се извършва по банков път, то следва да бъде извършено преди изпращането на стоката за доставка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен за собствена сметка да поеме цената по доставката към ПРОДАВАЧА на декларация за доставяне на стоки и документи, с която да удостовери, че е получил стоката, както и настоящите общи условия, надлежно попълнени стандартни указания за отказ от договора, съгласно приложение 7 от ЗЗП, стандартен формуляр за отказ от договора, съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

   ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информацията по глава четвърта от Закона за защита на потребителя. Информацията му се предоставя от търговеца посредством приложение, което се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

   Информация за потребителя по чл.47 ЗЗП:

   С оглед тези съображения, на основание чл.57, т.4 ЗЗП, предвид естеството на стоките и възможността да влошат качеството си, не подлежат на връщане и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за цитираните стоки, при горепосочените условия. Това правило се прилага и относно бързо разтворими лепила за тапети, тъй като тези продукти изискват специален режим на съхранение, в помещения с подходяща влажност, за да се запазят качествата им.

   ПОТРЕБИТЕЛЯТ е употребил или смесил по друг начин стоката с друга стока или услуга.

   Извън посочените изключения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от договора, на основание чл. 50 ЗЗП, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

   В случай, че в горепосочения срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прецени, че желае да се откаже от договора, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг писмен начин решението си да се откаже от договора. ПРОДАВАЧЪТ предоставя стандартен формуляр за отказ с доставката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, той може да извърши отказа и на електронния адрес на ПРОДАВАЧА или в някой от магазини на търговеца.

   Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, когато има това право, последният дължи разходите по обратното връщане на стоките в обичайния за това размер. Когато се откаже от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

   ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на законната гаранция върху закупената стока.

   1. Основните характеристики на стоките се предоставят на потребителя, посредством формата за поръчка на сайта на ПРОДАВАЧА.

   2. Данни за продавача “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, ИН по ДДС № BG202390355, web: http://tapeti-burgas.com/, e-mail: evrodecor@tapeti-burgas.com, телефон 0889 565 038; Представители: Иван Димитров Тодоров, Елена Стефанова Тодорова, Търговски обекти: магазин Евродекор Лукс - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, магазин Евродекор Стандарт - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №8

   3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпраща в писмен вид своите електронни изявления, жалби и рекламации на имейл адреса на ПРОДАВАЧА, както и с писма във физическите обекти на горепосочените адреси, в зависимост от преценката на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  По телефон такива не се приемат!

   4. При поръчка посредством онлайн формата на ПРОДАВАЧА всички дължими цени и такси се посочват предварително на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди завършването на поръчката. Поръчки по телефона не се приемат. При желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ при предоставен от него имейл, предходната информация се предостава и по електронен път.

   5. Жалбите на потребители се разглеждат по реда на разглеждането на потребителските рекламации, като ПРОДАВАЧЪТ се произнася по същество в разумен срок и информира потребителя за решението си, не по късно от месец от упражняването на правото.

   6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от договора, освен ако:

    • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал стока, която не се поддържа в наличност. В този случай, когато между страните има съгласие, стоката се поръчва от производител. Поръчката за доставка на неналична стока, която не се поддържа на склад, от производител съставлява индивидуално изискване на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на чл.57, т.3 ЗЗП. Това правило се прилага и ако стоката е изработена, съгласно изискванията на потребителя. В това число влизат изрично, но не само направени индивидуални поръчки по каталог на тапети и фототапети и др. артикули за дизайн, които не са в редовния асортимент на магазини Евродекор.

    • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил фабричната опаковка, етикет, бандерол или капачка на кутия на поръчан тапет и/или фототапет. Тапетите и фототапетите са фини продукти. Излагането им в среда различна от тази на фабричната опаковка (не се има предвид непосредственото изваждане за подготовка за лепене на тапетите) или оставянето им продължително време в среда, която създава предпоставки за замърсяване с прах или по-тежки замърсители, в неподходяща позиция или излагането им на влага, трайно намаляват както качеството на стоката, така и естетическото възприятие за нея. При поръчване на повече от една опаковка от даден тапет изключенията се прилагат за всяка опаковъчна единица поотделно.

    • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал и закупил продукт от секция "Разпродажби, намалени, преоценени! Преоценката се дължи на минимални дефекти в следствие на технологичния процес на производство  или на неправилно съхранение или транспортиране. Дефектите са такива, че не нарушават цялостното излъчване на фототапета. Преоценена стока не подлежи на връщане или замяна.

   7. сключване на договора - при договор за услуги;

   8. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

    1. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

    2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

    3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

   9. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

 2. Рекламация на стоки

  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие, значимостта на несъответствието и възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

  Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

  Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно/на място в магазините/ или писмено- с препоръчано писмо или електронно писмо на evrodecor@tapeti-burgas.com  . При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

  При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да предяви рекламацията в някой от обектите на ПРОДАВАЧА или по електронен път на посочения от ПРОДАВАЧА електронен адрес. Рекламация по телефона не се приема.

  1. касова бележка или фактура;

  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 3. Клауза за уведомяване по електронна поща и мобилен телефон

  На основание Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) страните заявяват изричното си съгласие да разменят помежду си всякаква кореспонденция в договорните си правоотношения по електронна поща и мобилен телефон, чрез SMS. Съгласно ЗЕДЕП страните приемат, че всяко електронно писмо и всички прикачени файлове, съдържащи се в него, получено/изпратено от посочените електронни пощи се счита за електронно изявление на страната, която го е посочила. За валидно изпратено електронно волеизявление се счита всяко волеизявление изпратено от електронната поща или мобилен телефон, посочен от страните. Страните заявяват, че са единствените лица, ползващи посочените електронни адреси и мобилни телефони. Електронното волеизявление се счита получено на първия официален работен ден, следващ датата на изпращането му. Страните се задължават да пазят грижливо достъпа до електронната си поща и да не предоставят на други лица достъп до нея. В случай на загуба на достъп до електронната си поща, страната следва незабавно да уведоми насрещната страна с електронно волеизявление от друга електронна поща.

  Страните се съгласяват, че писмената форма ще се счита за спазена, в случай че бъдат изпращани изявления във форма на SMS на посочените от страните телефони.

 4. Отговорности

  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

  Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

  Всяка от страните има право на обезщетение, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

  ПРОДАВАЧЪТ не отговаря, в случай че стоката не бъде доставена навреме по вина на куриера

ПРОДАВАЧЪТ не отговаря, в случай че стоката е приета от Куриера наранена, повредена, с външни белези по кутията за смачкване, огъване и др. При приемане , ако има такива следва стоката да бъде отказана.

ПРОДАВАЧЪТ не отговаря, в случай че не разполага със стока, която е била поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но е изчерпана и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да я закупи, за да завърши определен започнат от него проект.

ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да получи поръчката си в рамките на 7 работни дни. Ако до този срок, поръчката е все още непотърсена, то тя се връща към ПРОДАВАЧА. В този случай случай ПОТРЕБИТЕЛЯ дължи обезщетение за транспорт в двете посоки, ЗАЩОТО ДОГОРОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ e сключен по инициатива на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До изчистване на задължението си ПОТРЕБИТЕЛЯ  губи правата си.

ПРОДАВАЧЪТ Щателно проверя всеки продукт, преди да бъде изпратен, с което гарантира, пред всеки един Клиент, че стоката, която получава не е отваряна и разглеждана от други клиенти. Поради спецификата и начина на опаковане на фототапети и тапети, опция „преглед преди плащане“ няма.
В сила е законния период за връщане от 14 дни от датата на получаване за повече подробности, моля прочетете „Общите условия“. За продуктите  тапетети и фототапетите има специални клаузи- моля запознайте се!

 1. Общи разпоредби

  Страните се задължават да изпълняват задълженията си по договора добросъвестно. В правоотношенията им се прилага актуалното българско законодателство. Страните могат да изпращат всякакви волеизявления помежду си на посочените електронни адреси, телефони или посочените адреси. В случай, че страната не е посочила актуален постоянен или настоящ адрес, всички съобщения и пратки се смятат за връчени и/или доставени, ако са били изпратени до посочения адрес, както и ако са били извършени поне два опита за доставка, адресатът не е бил намерен, отказал е да получи пратка или адресът не съществува.

 2. Декларации от потребителя

  Получих, запознах се с настоящите общи условия, предадени са ми и съм съгласен с тях. Имах достатъчно време да се запозная с общите условия, търговецът ми предложи да нанеса поправки върху тях, както и да изключа клаузи, с които не съм съгласен. Прецених икономическите последствия от сключването на договора. Запознат съм с правото си да се откажа от договора, съгласно чл. 50 ЗЗП, предаден ми е стандартен формуляр за отказ от договора. Известно ми е, че дължа разноските по чл. 55 ЗЗП по обратното връщане на на стоките в обичайния за това размер, както и разликата между стойността на стоката в момента на продажбата и намалената стойност, причинена от изпробването й, на основание чл. 55, ал.4 ЗЗП. Съгласен съм настоящите общи условия да са неразделна част от договорните ми правоотношения с ПРОДАВАЧА.  


Днешна дата: 23.05.2019 г.

 

0889565038

Чрез използването на този сайт, вие приемате “Политиката за поверителност